JFT Online

Joyful Tree บัญชีและการเงินการเงินและบัญชี ออนไลน์

ตอบโจทย์ธุรกิจ ในยุคดิจิทัล

Recap

สรุปเรื่อง

จดรายรับ จดรายจ่าย สู่เป้าหมายที่ใช่

การจดบันทึกรายรับรายจ่าย เป็น พื้นฐาน ที่สำคัญ สำหรับ การตั้งเป้าหมายการออมและลงทุน การจดบันทึกรายรับรายจ่าย ช่วยให้คุณ มีหลายวิธี ในการ จดบันทึกรายรับรายจ่าย สิ่งสำคัญ คือ เมื่อ คุณ ทราบ พฤติกรรมการใช้จ่าย ของ ตัวเอง แล้ว คุณ สามารถ ตั้งเป้าหมาย การออม และ ลงทุน ได้ เป้าหมาย การออม และ ลงทุน ควร การจดบันทึกรายรับรายจ่าย เป็น ก้าวแรก ที่สำคัญ สู่ ความสำเร็จ ใน การออม และ ลงทุน เริ่มต้น จดบันทึกรายรับรายจ่าย ตั้งแต่วันนี้ เพื่อ อนาคต ที่มั่นคง ของ คุณ

การเก็บออมและลงทุนเริ่มได้ทุกวัย

หัวใจสำคัญ ของการเก็บออมและลงทุน คือ การเริ่มต้น ไม่ว่า คุณจะมีอายุเท่าไหร่ ก็สามารถ เริ่มต้นเก็บออมและลงทุนได้ วิธีการ เก็บออมและลงทุน มีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับ เป้าหมาย และ ความเสี่ยง ที่คุณยอมรับได้ สำหรับ ผู้เริ่มต้น ควร เริ่มต้นศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับ การเงิน การออม และการลงทุน ควร ตั้งเป้าหมาย ที่ชัดเจน ควร เริ่มต้น จาก เงินจำนวนน้อย ควร เลือกวิธีการ ที่เหมาะสม กับตัวเอง ตัวอย่าง วิธีการเก็บออมและลงทุน สำหรับ ผู้เริ่มต้น การเก็บออมและลงทุน เป็น เรื่อง ที่สำคัญ ควร เริ่มต้น ตั้งแต่วันนี้ เพื่อ อนาคต ที่มั่นคง ของคุณ

Articles

บทความ

 • Biz Coaching
  2
 • Biz Coaching
  6
 • Biz Coaching
  3
 • Biz Coaching
  0
 • Biz Coaching
  0
 • Biz Coaching
  3
 • Biz Coaching
  4
 • Biz Coaching
  2
 • Biz Coaching
  2
 • Biz Coaching
  0

E-book

อีบุ๊ค

 • 0
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1