บัญชีฮีโร่

25/03/2023

Reading Time: 1 minute

บัญชีสำคัญต่อการเงินส่วนบุคคล เพราะช่วยให้บุคคลสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลบัญชีเพื่อติดตามรายได้และค่าใช้จ่ายของตัวเอง โดยบันทึกธุรกรรมส่วนตัวว่ามีอะไรไหลเข้าและไหลออก โดยการติดตามใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ และค่าใช้จ่ายขาออกอื่นๆ บุคคลสามารถปรับปรุงสถานะทางการเงินโดยทำงบประมาณของตัวเองได้ แล้วใช้มันเพื่อการตัดสินใจอย่างรอบคอบเกี่ยวกับเงินที่มี เตรียมพร้อม วางแผน และติดตาม

นอกจากนี้ บัญชีสำคัญสำหรับธุรกิจและนักลงทุน เนื่องจากช่วยให้พวกเขาประเมินสถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของธุรกิจ สามารถใช้วัดประสิทธิภาพโดยการคำนวณอัตราส่วนทางการเงิน เพื่อประเมินความสามารถในการทำกำไรของบริษัทและแนวโน้มของกำไร เมื่อองค์กรใช้ KPI ทางการเงินหรือการบัญชีเพื่อประเมินประสิทธิภาพ จะช่วยให้พวกเขาเข้าใจว่าธุรกิจกำลังประสบความสำเร็จหรือประสบปัญหาในจุดใด เป็นผลให้พวกเขาสามารถพัฒนาวัตถุประสงค์ทางการเงินหรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายได้ตามต้องการ

ต่อไปนี้คือเคล็ดลับบางประการที่สามารถช่วยให้ทุกคนเรียนรู้วิธีเก็บและบันทึกบัญชีธุรกรรมขาเข้าและขาออก

ใช้สมุดบันทึกหรือสเปรดชีตอย่างง่ายเพื่อบันทึกธุรกรรมทั้งหมด (บันทึกธุรกรรมทั้งหมดรวมถึงธุรกรรมขนาดเล็ก) เก็บใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งหนี้ทั้งหมด บันทึกธุรกรรมโดย ทำให้เร็วที่สุด จัดหมวดหมู่ธุรกรรมเพื่อระบุพื้นที่ที่คุณสามารถประหยัดเงินได้ ตรวจสอบการบันทึกของคุณเป็นประจำเพื่อระบุปัญหาและค้นหาวิธีแก้ไข

เคล็ดลับเหล่านี้ สามารถช่วยคุณติดตามการเงินของคุณและช่วยคุณให้เห็นสิ่งที่คุณสามารถประหยัดเงินได้ด้วยการลดค่าใช้จ่าย หรือควรหารายได้เพิ่ม มันช่วยคุณระบุปัญหาและหาทางแก้ไขได้