เข้าใจหุ้น IPO

20/04/2023

Reading Time: 1 minute

ลงทุนในหุ้น IPO นั้น น่าตื่นเต้น แต่ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน

หุ้น IPO คือหุ้นของบริษัทเอกชนที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก สามารถให้ผลตอบแทนสูงหากบริษัทมีผลประกอบการที่ดี แต่ก็อาจประสบกับความผันผวน ความไม่แน่นอน และการขาดข้อมูลได้เช่นกัน

สิ่งที่ควรพิจารณา “อย่างรอบคอบ” ในการตัดสินใจลงทุนในหุ้น IPO

คุณภาพและชื่อเสียงของผู้จัดการการจัดจำหน่าย: ผู้จัดการการจัดจำหน่ายคือวาณิชธนกิจหรือสถาบันการเงินที่ช่วยให้บริษัทเผยแพร่สู่สาธารณะโดยการจัดทำหนังสือชี้ชวน การตั้งราคา และการขายหุ้นให้กับนักลงทุน

คุณภาพและชื่อเสียงของผู้จัดการการจัดจำหน่ายสามารถบ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือและความต้องการของ IPO ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับสามารถดึงดูดนักลงทุนและความสนใจจากสื่อได้มากขึ้น และยังดำเนินการตรวจสอบสถานะและวิเคราะห์บริษัทได้มากขึ้น

ผลประกอบการทางการเงินและศักยภาพในการเติบโตของบริษัท: นักลงทุนจำเป็นต้องวิเคราะห์งบการเงิน เมตริกสำคัญ และแนวโน้มการเติบโตของบริษัทก่อนที่จะลงทุนใน IPO

นักลงทุนควรมองหาบริษัทที่มีรายได้เติบโตแข็งแกร่ง กำไรหรือกระแสเงินสดเป็นบวก หนี้สินต่ำ อัตรากำไรสูง และข้อได้เปรียบในการแข่งขัน นักลงทุนควรเปรียบเทียบบริษัทกับคู่แข่งและมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อประเมินมูลค่าและศักยภาพของบริษัท

ความเสี่ยงและความท้าทายที่บริษัทเผชิญอยู่: นักลงทุนจำเป็นต้องตระหนักถึงความเสี่ยงและความท้าทายที่บริษัทอาจเผชิญหลังจากออกสู่สาธารณะ สิ่งเหล่านี้รวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อพิพาททางกฎหมาย แรงกดดันจากการแข่งขัน ความผันผวนของตลาด การรักษาลูกค้า นวัตกรรม ฯลฯ

นักลงทุนควรอ่านปัจจัยเสี่ยงในหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบเพื่อทำความเข้าใจหลุมพรางและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

การกำหนดราคาและการจัดสรร IPO: นักลงทุนจำเป็นต้องทราบว่าการกำหนดราคาและการจัดสรร IPO เป็นอย่างไร และยุติธรรมและสมเหตุสมผลหรือไม่ ราคาของ IPO มักจะกำหนดโดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามปัจจัยต่างๆ เช่น สภาวะตลาด ความต้องการของนักลงทุน การประเมินมูลค่าบริษัท เป็นต้น

การจัดสรรหุ้น IPO มักจะขึ้นอยู่กับกระบวนการ Book-Building ซึ่งนักลงทุนสถาบันแสดงความสนใจ และเสนอราคาหุ้นจำนวนหนึ่งในช่วงราคาที่แน่นอน นักลงทุนรายย่อยอาจมีข้อจำกัดในการเข้าถึงหรือต้องการซื้อหุ้น IPO

ระยะเวลา Lock-up periods และการขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลวงใน: นักลงทุนจำเป็นต้องรู้ว่าต้องถือหุ้น IPO นานเท่าใดจึงจะสามารถขายได้ ระยะเวลา Lock-up periods มักเป็นข้อตกลงตามสัญญาระหว่างบริษัทกับคนวงใน (เช่น ผู้ก่อตั้ง ผู้บริหาร พนักงาน นักลงทุนรายแรก ฯลฯ) ที่ป้องกันไม่ให้พวกเขาขายหุ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งหลังจากการเสนอขายหุ้น

ช่วงเวลา Lock-up periods มีขึ้นเพื่อป้องกันการขายโดยใช้ข้อมูลภายในซึ่งอาจท่วมตลาดและกดดันราคาหุ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อหมดเวลา Lock-up periods คนวงในอาจขายหุ้นจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อราคาหุ้นด้วย