ใช้บัญชีเพื่อการจัดการเงินของคุณ

03/01/2023

Reading Time: 1 minute

วิธีหนึ่งในการใช้บัญชีเพื่อการจัดการเงินอย่างง่าย คือการติดตามค่าใช้จ่าย มันจะช่วยคุณ ให้คุณทราบว่าได้ใช้จ่ายเงินไปเท่าไร และเงินที่ใช้จ่ายนั้นจ่ายไปเพื่อสิ่งใดบ้าง นั่นหมายถึงกาแฟทุกแก้วที่คุณดื่ม ของใช้ในบ้านที่คุณจ่าย เงินทิปที่ให้ร้านอาหารที่คุณทาน ตลอดจนบิลรายเดือนตามปกติที่คุณต้องจ่าย เหล่านี้คุณต้องจัดการโดยการทำบัญชีอย่างง่าย โดยคุณสามารถบันทึกค่าใช้จ่ายลงสมุด หรือสเปรดชีต หรือเครื่องมือติดตามการใช้จ่ายออนไลน์ หรือแอปฟรี วิธีนี้จะช่วยระบุได้ว่า คุณสามารถลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเงินได้มากขึ้นในระยะยาว กับการใช้จ่ายประเภทใดได้บ้าง?

นอกจากนี้ ยังมีวิธีการจัดทำงบประมาณ หลังจากที่คุณได้เริ่มเรียนรู้วิธีประหยัดเงิน ดังนั้นคุณต้องประเมินว่า รายได้ที่คุณมีนั้น มีเท่าไหร่ และเงินของคุณนั้น ควรจะไปอยู่ที่ไหนสำหรับการใช้จ่าย แนะนำว่าลองนึกถึงการใช้กฎ 50/30/20 กฎที่แบ่งเงินออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) เพื่อใช้จ่าย“needs” 50% 2) สิ่งที่จำเป็น “wants” 30% และ 3) เพื่อเก็บออม “financial goals” 20%

อีกวิธีหนึ่งคือการกำหนดเป้าหมาย การมีเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงนั้น สามารถช่วยให้คุณประหยัดเงินได้มากขึ้น ด้วยการเขียนเป้าหมายการออมของคุณลงสมุด หรือบันทึกไว้ในสเปรดชีต แล้วตั้งชื่อเป้าหมายของคุณ เช่น “บ้านของฉัน” พร้อมกำหนดเวลา จากนั้นระบุจำนวนเงินที่ต้องกันไว้ในแต่ละเดือน เพื่อทำให้ได้ตามเป้าหมายนั้น