จดรายรับ จดรายจ่าย สู่เป้าหมายที่ใช่

การจดบันทึกรายรับรายจ่าย เป็น พื้นฐาน ที่สำคัญ สำหรับ การตั้งเป้าหมายการออมและลงทุน

การจดบันทึกรายรับรายจ่าย ช่วยให้คุณ

 • ทราบ พฤติกรรมการใช้จ่าย
 • ควบคุม ค่าใช้จ่าย
 • วางแผน การออม
 • ตั้งเป้าหมาย การลงทุน

มีหลายวิธี ในการ จดบันทึกรายรับรายจ่าย

 • สมุดบันทึก: วิธี ที่ง่าย และ สะดวก
 • แอปพลิเคชั่น: วิธี ที่รวดเร็ว และ ใช้งานง่าย
 • โปรแกรมคอมพิวเตอร์: วิธี ที่มี ฟังก์ชั่น ที่หลากหลาย

สิ่งสำคัญ คือ

 • จดบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างสม่ำเสมอ
 • แบ่งประเภท ของ รายรับ และ รายจ่าย ให้ชัดเจน
 • วิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อ หาจุดอ่อน และ ปรับปรุง

เมื่อ คุณ ทราบ พฤติกรรมการใช้จ่าย ของ ตัวเอง แล้ว

คุณ สามารถ ตั้งเป้าหมาย การออม และ ลงทุน ได้

เป้าหมาย การออม และ ลงทุน ควร

 • SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)
 • สอดคล้อง กับ สถานการณ์ ทางการเงิน ของ คุณ
 • มีความเสี่ยง ที่ คุณ ยอมรับ ได้

การจดบันทึกรายรับรายจ่าย เป็น ก้าวแรก ที่สำคัญ สู่ ความสำเร็จ ใน การออม และ ลงทุน

เริ่มต้น จดบันทึกรายรับรายจ่าย ตั้งแต่วันนี้

เพื่อ อนาคต ที่มั่นคง ของ คุณ