วางแผนก่อนการใช้จ่ายซื้อของใช้ในครัวเรือน

มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้เราสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างคุ้มค่าและประหยัดเงินมากที่สุด

ขั้นตอนที่สำคัญ มีดังนี้

  1. ทำรายการสินค้าที่ต้องการซื้อ

ก่อนอื่น เราต้องสำรวจความต้องการของครัวเรือนว่าต้องการซื้ออะไรบ้าง ปริมาณเท่าไหร่ เพื่อเป็นการวางแผนงบประมาณในการใช้จ่าย เช่น อาหารแห้ง อาหารสด เครื่องดื่ม ของใช้ส่วนตัว ของใช้ในบ้าน เป็นต้น

  1. ศึกษาโปรโมชั่นของร้านค้า

จากนั้น เราควรศึกษาโปรโมชั่นของร้านค้าว่าแต่ละร้านค้ามีโปรโมชั่นแบบใดบ้าง ช่วงเวลาใด เงื่อนไขเป็นอย่างไร เพื่อให้สามารถเลือกโปรโมชั่นที่เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณ เช่น ลดราคา แจกส่วนลด แถมฟรี ผ่อนชำระ เป็นต้น

  1. เปรียบเทียบราคาสินค้า

เมื่อเรารู้โปรโมชั่นของร้านค้าแล้ว เราก็ควรเปรียบเทียบราคาสินค้าจากร้านค้าต่างๆ เพื่อให้ได้สินค้าที่ราคาถูกที่สุด เช่น เปรียบเทียบราคาสินค้าจากซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาดสด ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าออนไลน์ เป็นต้น

  1. พิจารณาความจำเป็นในการซื้อ

นอกจากนี้ เราควรพิจารณาความจำเป็นในการซื้อว่าสินค้านั้นจำเป็นต่อการดำรงชีวิตหรือไม่ หากไม่จำเป็นควรหลีกเลี่ยงการซื้อ เช่น ซื้อขนมหวาน ของกินเล่น เสื้อผ้าแฟชั่น เป็นต้น

  1. กำหนดงบประมาณในการใช้จ่าย

สุดท้าย เราควรกำหนดงบประมาณในการใช้จ่ายในแต่ละเดือนหรือแต่ละครั้ง เพื่อให้ไม่ใช้จ่ายเกินตัว เช่น กำหนดงบประมาณในการซื้อของกิน ของใช้ส่วนตัว ของใช้ในบ้าน เป็นต้น

นอกจากขั้นตอนเหล่านี้แล้ว เราควรคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ ในการวางแผนการใช้จ่ายด้วย เช่น รายได้ของครัวเรือน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของครัวเรือน สภาพเศรษฐกิจ เป็นต้น

ตัวอย่างการวางแผนก่อนการใช้จ่ายซื้อของใช้ในครัวเรือน

สมมติว่า ครอบครัวมีรายได้ 10,000 บาทต่อเดือน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของครัวเรือน 5,000 บาทต่อเดือน สภาพเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี ต้องการซื้อของกิน ของใช้ส่วนตัว ของใช้ในบ้าน

จากขั้นตอนข้างต้น ครอบครัวควรทำรายการสินค้าที่ต้องการซื้อ เช่น ข้าวสาร น้ำปลา น้ำมันพืช ผักสด ผลไม้ เนื้อสัตว์ สบู่ แชมพู ยาสีฟัน กระดาษทิชชู่ เป็นต้น

จากนั้น ควรศึกษาโปรโมชั่นของร้านค้า เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านมีโปรโมชั่นลดราคาอาหารสด 30% ร้านค้าออนไลน์มีโปรโมชั่นแถมฟรีสบู่ แชมพู ยาสีฟัน 1 ชุด เมื่อซื้อข้าวสาร 1 กิโลกรัม

เมื่อรู้โปรโมชั่นของร้านค้าแล้ว ควรเปรียบเทียบราคาสินค้าจากร้านค้าต่างๆ เช่น ข้าวสารที่ซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านราคา 50 บาทต่อกิโลกรัม แต่ร้านค้าออนไลน์ราคา 45 บาทต่อกิโลกรัม จึงตัดสินใจซื้อข้าวสารจากร้านค้าออนไลน์

นอกจากนี้ ควรพิจารณาความจำเป็นในการซื้อ เช่น ผักสด ผลไม้ เนื้อสัตว์ เป็นสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีวิต จึงควรซื้อ ส่วนขนมหวาน ของกินเล่น เสื้อผ้าแฟชั่น เป็นสินค้าที่ไม่จำเป็น ควรหลีกเลี่ยงการซื้อ

สุดท้าย ควรกำหนดงบประมาณในการใช้จ่าย เช่น กำหนดงบประมาณในการซื้อของกิน 5,000 บาทต่อเดือน ของใช้ส่วนตัว 1,000 บาทต่อเดือน ของใช้ในบ้าน 2,000 บาทต่อเดือน

จากตัวอย่างการวางแผนข้างต้น ครอบครัวจะสามารถซื้อของใช้ในครัวเรือนได้อย่างคุ้มค่าและประหยัดเงินมากที่สุด