อยู่รอดได้ในภาวะเศรษฐกิจไม่ดี

ภาวะเศรษฐกิจไม่ดี หมายถึง ภาวะที่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศหรือภูมิภาคนั้นๆ มีการเติบโตที่ช้าลงหรือหยุดชะงัก ส่งผลให้ผู้คนมีรายได้ลดลงและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ภาวะเศรษฐกิจไม่ดีอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนทุกระดับ สิ่งสำคัญคือต้องเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับภาวะเศรษฐกิจไม่ดี เพื่อที่จะอยู่รอดได้อย่างมั่นคง

เทคนิคอยู่รอดในภาวะเศรษฐกิจไม่ดี

 • วางแผนการเงินอย่างรอบคอบ

การวางแผนการเงินเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการอยู่รอดในช่วงเศรษฐกิจไม่ดี การทำงบประมาณรายรับ-รายจ่ายจะช่วยให้เราเข้าใจว่าเรามีรายได้เท่าไร และใช้จ่ายไปเท่าไร เราสามารถปรับเปลี่ยนงบประมาณตามความเหมาะสมกับสถานการณ์

 • ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

การลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเป็นวิธีที่ดีในการประหยัดเงิน เราสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าอาหารนอกบ้าน เป็นต้น

 • หาแหล่งรายได้ใหม่

หากรายได้จากงานหลักลดลง เราควรหาแหล่งรายได้ใหม่ เช่น ทำงานพิเศษ ขายของออนไลน์ เป็นต้น

 • ลดหนี้สิน

การลดหนี้สินจะช่วยให้เรามีเงินเหลือใช้มากขึ้น

เคล็ดลับเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจไม่ดี

 • เก็บเงินสำรองไว้

การเก็บเงินสำรองไว้จะช่วยให้เรามีเงินใช้ในช่วงฉุกเฉิน เช่น ตกงาน เจ็บป่วย เป็นต้น

 • หาทางเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์

หากเรามีสินทรัพย์ เช่น อสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ เป็นต้น เราควรหาทางเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์เหล่านั้น เพื่อที่จะสามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้นเมื่อจำเป็น

 • มองหาโอกาสใหม่ๆ

ภาวะเศรษฐกิจไม่ดีอาจเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้เรา เช่น ธุรกิจที่ล้มละลายอาจทำให้เราสามารถซื้อกิจการในราคาถูก เป็นต้น

สรุป

การอยู่รอดในภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ เราสามารถปฏิบัติตามเทคนิคและเคล็ดลับต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น เพื่อที่จะอยู่รอดได้อย่างมั่นคง

เพิ่มเติม

นอกจากเทคนิคและเคล็ดลับต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว ยังมีอีกหลายวิธีที่เราสามารถทำได้เพื่ออยู่รอดในภาวะเศรษฐกิจไม่ดี เช่น

 • ศึกษาข้อมูลข่าวสารทางเศรษฐกิจอยู่เสมอ เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสามารถวางแผนได้อย่างเหมาะสม
 • สร้างเครือข่ายทางสังคม เพื่อขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อจำเป็น
 • มีทัศนคติที่ดี มองโลกในแง่บวก และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

การอยู่รอดในภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่หากเราเตรียมตัวและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม เราก็สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้

ตัวอย่างวิธีลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

 • ลดการกินอาหารนอกบ้าน หันมาทำอาหารทานเองที่บ้านแทน
 • ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เลือกใช้บริการขนส่งสาธารณะแทนการขับรถส่วนตัว
 • ลดค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร ใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้านแทนการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
 • ลดค่าใช้จ่ายในการช้อปปิ้ง ซื้อของตามที่จำเป็นเท่านั้น

ตัวอย่างวิธีหาแหล่งรายได้ใหม่

 • ทำงานพิเศษ เช่น สอนพิเศษ ทำงานพิเศษตามร้านอาหาร เป็นต้น
 • ขายของออนไลน์ สินค้ามือสอง ของขวัญ ของฝาก เป็นต้น
 • ลงทุน เช่น หุ้น กองทุนรวม เป็นต้น

ตัวอย่างวิธีลดหนี้สิน

 • เจรจาขอส่วนลดดอกเบี้ย กับสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้
 • ขอพักชำระหนี้ ชั่วคราวจากสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้
 • เพิ่มรายได้ เพื่อนำเงินมาชำระหนี้

ตัวอย่างวิธีเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์

 • ปรับปรุงซ่อมแซม สินทรัพย์ให้อยู่ในสภาพดี
 • ตกแต่ง สินทรัพย์ให้สวยงามและน่าอยู่
 • หาผู้เช่า ให้กับสินทรัพย์ของเรา

ตัวอย่างวิธีมองหาโอกาสใหม่ๆ

 • ติดตามข่าวสาร เศรษฐกิจและธุรกิจอยู่เสมอ
 • เข้าร่วมกิจกรรม สัมมนาหรือเวิร์กช็อปต่างๆ
 • สร้างเครือข่าย กับคนในวงการธุรกิจ

ข้อควรระวังในการอยู่รอดในภาวะเศรษฐกิจไม่ดี

 • อย่าตื่นตระหนก กับข่าวเศรษฐกิจที่ไม่ดี
 • อย่าใช้จ่ายเกินตัว แม้จะมีเงินเหลืออยู่ก็ตาม
 • อย่ากู้เงิน เพื่อใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็น
 • อย่าลงทุน ที่เสี่ยงเกินไป

การอยู่รอดในภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่หากเราเตรียมตัวและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม เราก็สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้