เข้าใจบัญชี เข้าใจธุรกิจ

เข้าใจบัญชี เข้าใจธุรกิจ ช่วยให้ธุรกิจของคุณ เติบโต อย่างมั่นคง

ทำไมต้องเข้าใจบัญชี?

 • เปรียบเสมือน “ภาษา” ของธุรกิจ ช่วยให้เข้าใจสถานะการเงิน
 • บอกได้ว่า ธุรกิจรวยหรือจน กำไรหรือขาดทุน
 • ช่วยให้ วางแผนธุรกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • รู้ว่า เงินมาจากไหน ใช้ไปไหน
 • ช่วยให้ ตัดสินใจ ได้ถูกต้อง

บัญชีมีอะไรบ้าง?

 1. บัญชีสินทรัพย์: สิ่งที่มีมูลค่า เช่น เงินสด สินค้าคงคลัง ที่ดิน
 2. บัญชีหนี้สิน: เงินที่ติดค้างผู้อื่น เช่น เงินกู้ยืม เงินเดือน
 3. บัญชีส่วนของเจ้าของ: เงินลงทุน กำไรสะสม
 4. บัญชีรายได้: เงินที่ได้จากการขายสินค้าหรือบริการ
 5. บัญชีค่าใช้จ่าย: เงินที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ

เข้าใจบัญชี เข้าใจธุรกิจ

 • วิเคราะห์งบการเงิน: ดูว่าธุรกิจมีสุขภาพดีหรือไม่
 • ดูอัตราส่วนทางการเงิน: เปรียบเทียบกับคู่แข่ง
 • คำนวณต้นทุนสินค้า: ตั้งราคาขายได้เหมาะสม
 • ควบคุมค่าใช้จ่าย: บริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
 • วางแผนภาษี: จ่ายภาษีถูกต้อง

เรียนรู้บัญชีไม่ยาก

 • ศึกษาจากหนังสือ บทความ เว็บไซต์
 • เข้าคอร์สเรียนออนไลน์
 • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

สรุป

 • การทำความเข้าใจบัญชี ช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้น
 • งบการเงินเป็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์ธุรกิจ
 • การวิเคราะห์งบการเงิน ช่วยให้เราวางแผนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มเติม

 • ศัพท์บัญชีอาจดูยาก แต่ลองศึกษาจะเข้าใจ
 • โปรแกรมบัญชีช่วยให้ทำงานง่ายขึ้น
 • ปรึกษานักบัญชีเมื่อต้องการความช่วยเหลือ

ขอให้สนุกกับการเรียนรู้บัญชี!